Przejdź do treści

I – Komunia święta

 

Formuła pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych.

Bardzo ważne dla rodziców! W związku z przeżywaną pandemią katecheza szkolna jest utrudniona, dlatego bardzo proszę rodziców o zaangażownie się w przygotowanie swego dziecka do komunii św.. Podaję stronę internetową, gdzie znajdują się krótkie filmiki na temat przeżywania mszy św. i sakramentu spowiedzi św. http://rybacy.tv/category/i-komunia-swieta/

Formuła spowiedzi to jeden z ważniejszych elementów sakramentu pokuty. To uniwersalny szablon, według którego powinna przebiegać rozmowa księdza z penitentem, czyli osobą przystępującą do spowiedzi. Powinien ją znać każdy, jednak formalnie egzekwowana jest jedynie w przypadku dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.

  • Przed przystąpieniem do spowiedzi należy zrobić rachunek sumienia.
  • Sakrament Pokuty zaczyna się od wyznania grzechów, następnie następuje wyrażenie skruchy i mocne postanowienie poprawy, nawrócenie i na koniec zadośćuczynienie Bogu i Bliźniemu.
  • Formuły spowiedzi dzieci uczą się przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej.
  • Formuła pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych nie różni się zanadto od słów spowiedzi dorosłych. Inny jest natomiast charakter grzechów spowiadających się osób.

Formuła spowiedzi świętej

Sakrament Pokuty to jeden z ważniejszych obowiązków, które powinien spełniać każdy dobry katolik. Pozwala on na uzyskanie łaski Boga i poprzez pokutę odpuszczenie grzechów, a tym samym uprawnia do przyjęcia Eucharystii. Zgodnie z prawem kościelnym do Sakramentu Pokuty należy przystępować przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym kiedy to przyjęcie Eucharystii jest obowiązkiem każdego katolika. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego to sakramentalna i osobista droga wyznania grzechów, skruchy, nawrócenia i zadośćuczynienia.

Aby Sakrament Pokuty mógł być ważny, powinny zostać spełnione następujące kroki:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Formułka do spowiedzi to między innymi jeden z elementów, które dzieci powinny sobie przyswoić, przystępując do Pierwszej Komunii Świętej, jednak często zdarza się, że z biegiem lat zapominamy jak dokładnie powinna ona brzmieć. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które do spowiedzi uczęszczają rzadko i nieregularnie. Dlatego warto sobie przypomnieć, jak się spowiadać.

Jak brzmi formuła pierwszej spowiedzi świętej?

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów szkoły podstawowej jest Pierwsza Komunia Święta. Z tym wydarzeniem wiąże się także Pierwsza Spowiedź Święta. Formuła, którą przyjmuje nie odbiega zbytnio od tej, która jest używana przez dorosłych. Największą różnicą jest fakt, iż formuła pierwszej spowiedzi św. zawiera informację, że dziecko przystępuje do sakramentu pokuty po raz pierwszy. Dla wielu młodych katolików spowiedź przed Pierwszą Komunią to bardzo stresujący moment, do którego przygotowują się przez wiele dni.

Formuła pierwszej spowiedzi:

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Kapłan: Amen

Dziecko(pierwsza spowiedź)

Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej,

Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

Dziecko(Kolejna spowiedź)

Jestem uczniem (uczennicą) klasy … Ostatni raz   u spowiedzi byłem (byłam) …. Grzechu nie zataiłem (zataiłam) i nie zapomniałem (zapomniałam). Pokutę zadana odprawiłem (odprawiłam). Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

Dziecko: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, poprawę obiecuję i proszę Cię Ojcze o rozgrzeszenie i pokutę

Kapłan: mówi naukę, uważnie słuchamy jego słów, gdy udziela rozgrzeszenia dziecko bije się w piersi i mówi 3 razy słowa:

Dziecko: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu

Kapłan: … I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Dziecko: Amen

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki

Kapłan: Pan odpuścił ci twoje grzechy idź w pokoju

Dziecko: Bóg zapłać

Następnie ksiądz puka, dając sygnał do odejścia od konfesjonału. Po zakończonej spowiedzi należy podejść przed ołtarz i podziękować Bogu za miłość i przebaczenie i odprawić zadaną pokutę.