PLAN MISJI

                                                ( 01 – 08.10.2017 r.)

SOBOTA I NIEDZIELA – DZIEŃ ROZPOCZĘCIA

Sobota – godz. 18.00 – przywitanie misjonarzy i msza św.

Niedziela – na wszystkich mszach św. – kazania misyjne

PONIEDZIAŁEK – DZIŚ ODNOWIENIA WIARY

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym (z nabożeństwem pokutnym dla wszystkich)

 

WTOREK – DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz

ŚRODA – DZIEŃ CHORYCH I RODZIN

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym (w czasie mszy św., będzie udzielany sakrament chorych. Po mszy św. błogosławieństwo lurdzkie)

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym ( w czasie mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)

CZWARTEK – DZIEŃ EUCHARYSTII

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

16.00 – Nabożeństwo z udziałem dzieci (szkoła podstawowa)

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

Po mszy św. wieczornej nabożeństwo z procesją Eucharystyczną

PIĄTEK – DZIEŃ POJEDNANIA

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym (po mszy św. nabożeństwo przebłagalne)

19.30 – Nabożeństwo dla młodzieży parafialnej

SOBOTA – DZIEŃ MARYJNY

  1. 00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym ( nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót miesiąca)
  2. 00 – Msza św. dla seniorów w Daszewicach (z ok. Dnia Seniora)

18.00 – Msza św. Z kazaniem misyjnym (akt ofiarowania parafii Matce Bożej i Apel Jasnogórski)

NIEDZIELA – DZIEŃ ZAKOŃCZENIA

Po każdej mszy św. procesja pod krzyż misyjny:

– poświęcenie krzyża

– modlitwa (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

– otrzymanie odpustu

– poświęcenie krzyży misyjnych

– adoracja krzyża misyjnego

– pamiątki misyjne

Misje prowadzić, będą Misjonarze Oblaci z Poznania:

Paweł Ratajczyk i o. Józef Niesłony