OPIS TRASY Start wyjście kościół pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu Wychodzimy z kościoła idziemy w lewo ulicą Głuszyna w stronę Sypniewa, aż do bramy cmentarza, który znajduje się po lewej stronie ulicy, gdzie jest pierwsza stacja.

STACJA I – Jezus w Ogrodzie Oliwnym Następnie ruszamy dalej ulicą Głuszyna, idąc cały czas prosto, aż do ulicy Gabaszewicza(kawałek za boiskiem), skręcamy w prawo, tam po lewej stronie na drzewie znajduje się stacja druga.

STACJA II – Jezus zdradzony przez Judasza i pojmany Idziemy ulicą Gabaszewicza prosto, tak jak prowadzi droga, po prawej stronie, przed mostkiem stacja trzecia.

STACJA III – Jezus skazany przez Sanhedryn Idziemy dalej drogą, po prawej stronie za mostkiem na słupie znajduje się stacja czwarta.

STACJA IV – Piotr zapiera się Jezusa Następnie idziemy prosto, wychodząc z lasu, kontynuujemy trasę ulicą Piotrowską, aż do ulicy Poznańskiej, idąc prosto do ulicy Leśnej, dalej prosto, aż do tablicy , przy której znajduje się piąta stacja.

STACJA V – Jezus osądzony przez Piłata Kontynuujemy trasę idąc prosto, dochodząc do skrzyżowania w Babkach, skręcamy w prawo w ulicę Babicką, idąc dalej prosto do Krzyża, gdzie znajduje się szósta stacja.

STACJA VI – Jezus biczowany i koronowany cierniem Schodzimy z drogi, skręcając w lewo w drogę leśną, idziemy prosto, przy rozwidleniu po prawej stronie znajduje się stacja siódma.

STACJA VII – Jezus bierze krzyż na swe ramiona Idziemy dalej drogą, przez mostek prosto, aż do rozwidlenia dróg leśnych, skręcając w prawo, dalej idziemy prosto, aż do pomnika lotnika, gdzie znajduje się ósma stacja.

STACJA VIII – Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi Kontynuujemy drogę prosto, aż po prawej stronie na drzewie napotkamy stację dziewiątą.

STACJA IX – Jezus spotyka jerozolimskie niewiasty Dalej prosto, aż dojdziemy do głównej drogi, ul. Głuszyna, tam po prawej stronie na drzewie stacja dziesiąta.

STACJA X – Jezus przybity do krzyża Dalej przechodząc na drugą stronę ulicy idziemy prosto, tak jak prowadzi droga, aż do skrzyżowania ulic Ożarowskiej z Czernichowską, tam po prawej stronie stacja jedenasta.

STACJA XI – Jezus obiecuje swoje Królestwo Dobremu Łotrowi Kontynuujemy trasę ulicą Ożarowską, aż do wiaduktu nad autostradą, tam po lewej stronie dwunasta stacja.

STACJA XII – Jezus na Krzyżu, Matka i uczeń Następnie, aż do ronda Minikowo, przed rondem po prawej stronie na drzewie stacja trzynasta.

STACJA XIII – Jezus umiera na Krzyżu Za rondem Minikowo, ulicą św. Antoniego idziemy, aż do bramy przy cmentarzu, który znajduje się po lewej stronie ulicy,tam czternasta stacja.

STACJA XIV – Jezus złożony do grobu Następnie kontynuujemy trasę ulicą św. Antoniego, aż do kościoła, tam skręcamy w lewo i Jkończymy w kaplicy Adoracji KONIEC Kaplica Wieczystej Adoracji – Zmartwychwstanie

LINK – Opis trasy i mapa drogi krzyżowej z kościoła św. Jakuba Wk. Ap. do kościoła św. Antoniego na Starołęce:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GaDoPU9QWCD8iIaWeC8tmTNmWUWhaOqW&usp=sharing

Zasady udziału w Jakubowej Drodze Krzyżowej

Jakubowa Droga Krzyżowa odbędzie się 26 marca 2021r.Jakubowa Droga Krzyżowa; jest wydarzeniem o charakterze religijno-duchowym odbywającym się na trasie pomiędzy Kościołem pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu, a Kościołem pw. Św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu. pragniemy umożliwić uczestnikom pogłębienie duchowości, poprzez udział w pieszej drodze krzyżowej wraz z rozważaniem stacji w plenerze. Jakubowa Droga Krzyżowa ma wymiar dłuższej, pieszej Drogi Krzyżowej: rozpocznie się wspólnym uczestnictwem w Apelu Jasnogórskim o 21:00oraz Mszy Świętej po apelu w Kościele pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu.Marsz odbędzie się późnym wieczorem i w nocy, w duchu modlitwy.

 1. Uczestnik musi stosować się do ogólnych zasad i ograniczeń obowiązujących w czasie pandemii:
  1. Każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę ochroną, oczywiście, poza terenami leśnymi przez które przebiega trasa.
  2. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w środki do dezynfekcji rąk.
  3. Podczas trasy JDK, uczestnicy muszą zachować bezpieczne odległości między sobą.
  4. Każdy uczestnik idzie sam, chyba, że osoby zamieszkują razem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania porządku marszu.
 3. Zakazuje się używania światła o otwartym płomieniu na terenach zalesionych i poza jego obrębem.
 4. Przed wyruszeniem należy sprawdzić prognozy pogody, oraz zaznajomić się z trasą Jakubowej Drogi Krzyżowej, prosimy o zapoznanie się z mapą terenu.
 5. Trasa Jakubowej Drogi Krzyżowej przebiega z Parafii pw. Św. Jakuba w Głuszynie do Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu. Czas przemarszu przewiduje się na 2-4 godzin.
 6. Osoba wybierająca się na Jakubową Drogę Krzyżową przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z przejściem trasy, mając na uwadze swoje zdrowie i kondycję.
 7. Udział w Jakubowej Drogi Krzyżowej odbywa się dobrowolnie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz inne wydarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wędrówki.
 9. Uczestnik zobowiązany jest zadbać o swoje bezpieczeństwo, poprzez wyposażenie się w elementy odblaskowe(najlepiej kamizelki odblaskowe), latarkę(najlepiej czołową), podstawowe opatrunki, naładowany telefon komórkowym z dostępem do mapy, na której jest trasa drogi Krzyżowej, ciepłe ubranie odpowiednie do zmiennej temperatury i niesprzyjającej pogody, wygodne i przystosowane do długich wędrówek obuwie, prowiant na drogę(jedzenie, picie, termos z gorącą herbatą, wodą,), dopuszcza się używanie kijków do wędrówek pieszych.
 10. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. Za zgodą rodzica, opiekuna prawnego i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej mogą uczestniczyć niepełnoletni.

 

Święty Jakub zaprasza – wyrusz razem z nami