Wejście

Chcę przestąpić Jego próg

Oto jest dzień

Dary:

Ofiaruję Tobie Panie mój

Jeden Chleb – organista

Komunia:

Wszystko Tobie oddać pragnę

Zbliżam się w pokorze

Uwielbienie:

Chwalę Ciebie Panie

Niechaj zstąpi Duch Twój

Wyjście:

Niechaj z nami będzie Pan

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan, który dał nam Pan.

Weselmy się, weselmy się

I radujmy się nim i radujmy się nim.

Oto jest dzień, który dał nam Pan

Weselmy się i radujmy się nim.

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan.

Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu swym

I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go,

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg – Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą!

Pan radością mą, Pan radością mą,  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.  Pan radością mą, Pan radością mą,                          Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.

Ofiaruje Tobie Panie mój
całe życie me
cały jestem Twój
aż na wieki

oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą
jedyną jest

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Jak ten chleb co złączył złote ziarna,

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

 1. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

Zabłąkane owce, które giną,

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

Byśmy jedną stali się rodziną.

 1. Na ramiona swoje weź, o Panie,

Tych, co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

 Wszystko Tobie oddać pragnę

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!

Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!

Ref: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę Od najmłodszych moich lat,

Pomóż Jezu, By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

Ref.

 1. Wszystko Tobie oddać pragnę, W duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.
Ref.

Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

 1. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
  Kto się im poddaje, temu wiary brak,
  Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
  Że w postaci Chleba utaiłeś się.
 2. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
  Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
  Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
  Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

Chwalę Cebie Panie i wywyższam,

Wznoszę w górę swoje ręce,

Uwielbiając Imię Twe./x2

Ref.: Bo  wielkiś  Ty

Wielkie dzieła czynisz dziś

Nie dorówna Tobie nikt./x2

 1. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem

Daj mi poznać Swoje drogi

Bym nie zbłądził nigdy już./x2

 1. Jesteś świata Panem i Opoką

W Tobie składam troski swoje

Tobie daje serce swe.

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce

Obmyj mnie i uświęć mnie

Uwielbienia niech popłynie pieśń. (2x)

Chwała Jezusowi który za mnie życie dał

Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie

Jezus, tylko Jezus Panem jest.

Niechaj z nami będzie Pan, alleluja,
Niech obroną będzie nam, alleluja.
2.Jego słowo zawsze trwa, alleluja,
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.
3.Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja,
Braciom je radośnie nieść, alleluja.
4.Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja,
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja.