INTENCJE MSZALNE

09 – 15.09.2019 r.

Dzień

Godz.

Intencja

PONIEDZIAŁEK

09.09.2019 r.

17.00 † 35 rocz. ślubu Alicji i Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie Boże łaski. Z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków i rodziny
18.00 † Kazimierz Skrzypczak (od Świtałów z Drewna)

WTOREK

 

10.09.2019 r.

17.00 † Gustaw, Anna Płucisz (od córki z rodziną)
18.00 † Ewa Skrzypczak (od siostry Małgorzaty z rodziną)

ŚRODA

 

11.09.2019 r.

17.00 † Ewa Skrzypczak (od Elżbiety i Mariusza)
18.00 † Tadeusz Kasprzyk (od siostry Joanny Wysockiej z mężem i synem)
19.00 Za zmarłych:† Janina Lisowska (od sąsiadów: Bresińskich. Chojnackich i Tchórz);† Marcin Janeczko (od Małgorzaty Haremza z rodziną); † Renata Murakowska (od Szumińskich i Krajewskich); † Mirosława Pitoń (od Janki i Andrzeja Wawrzyniaków z rodziną). † Małgorzata Mądry (od córki z mężem); † Anna Hordych (od córki z rodziną)

CZWARTEK

 

12.09.2019 r.

17.00 † Ryszard Kubow ( od rodziców)
18.00 † Lech Oszmański (5 rocz. śm.). Zmarli z rodzin: Oszmańskich. Kotarskich. Bojarskich. Pacyńskich

PIĄTEK

św. Jana Chryzostoma

wspomn. obow.

13.09.2019 r.

17.00 † Krystyna Mikuła (od siostry Ani z rodziną)
18.00 † Andrzej Ratajczak (od córki z rodziną)

SOBOTA

Podwyższenia Krzyża Świętego

święto

14.09.2019 r.

16.30 ślub państwa: Tomczak M./ Beszterda A.
18.00 Za parafian – chrzest

XXIV NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

15.09.2019 r.

8.00 Za zmarłych z rodzin: Wolniaków. Andrzejczaków; Łamków
9.40 † Wacław Mytko (2 rocz. śm.) (od siostrzeńca Wiesława)
11.00 † Teresa (1 rocz. śm.), Zygmunt (17 rocz. śm.) Ogórków
12.30 † Maria, Marian, Gabriela, Mirosław, Konstanty, Marianna Dmowscy. Zofia, Wacław, Jan Olescy
   
18.00 † Bronisława, Jan Rybarczykowie. Jadwiga, Józef, Krzysztof Jareccy. Zm. z rodzin: Rybarczyków. Nowackich